1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

1 | 2 | 3

شرایط آزمون سردفتری اسناد رسمی

شرایط آزمون سردفتری اسناد رسمی

نحوه انتخاب سردفتر اسناد رسمی:

با توجه به نیازمندیهای هر محل، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به شرایط مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 اقدام به پذیرش سردفتر اسناد رسمی می‌نماید.

نکات مهم آزمون سردفتری اسناد رسمی:

علاوه بر شرایط عمومی که در زمان اعلام آگهی ثبت نام از طرف ثبت اسناد و املاک کشور مشخص می‌شود، طبق ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 اشخاص زیر را می­توان به

سردفتریدفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:

 

1) اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات باشند.


2) کسانی که دارای دو سال سابقه خدمت قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.


3) سایر کارشناسی­ ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری


4) اشخاصی که از مراجع مسلم، دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد باشند.


5) دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.


6) دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.


7) دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اول اعم از تناوب و یا مستمر داشته باشند.


8) سن سردفتران اسناد رسمی در بدو اشتغال نباید از 24 سال کمتر و از 50 سال بیشتر باشد.